Dicţionar de termeni

Explicaţia cuvintelor necunoscute.

Antreprenor

Persoană care execută anumite lucrări sau servicii/intreprinzator de constructii publice.

Creativitate

Puterea creatoare

Industrie

Ramură a producției materiale și a economiei naționale, în cadrul căreia au loc activitățile de exploatare a bunurilor naturale și transformarea acestora în mijloace de producție și în bunuri de consum

Buget

Bilanț al veniturilor și cheltuielilor unui stat, ale unei întreprinderi etc. pe o perioadă determinată..

Model

Persoană, realizare, operă etc. care, prin valoare sau calități, poate servi ca exemplu.

Perseverenta

Acțiunea de a persevera; însușirea de a fi perseverent; stăruință, statornicie în muncă, în convingeri, în atitudini

SUS